Skriv ut
PDF

Mätning

Mätning har aldrig varit så enkel.
Vid mätning av Isolock behövs inga andra
verktyg än måttband, penna och papper.

 

Fönsterisolering

När du mäterför Isolock fönsterisolering mäter
du synlig glasyta(dagmått) i fönsterbågen
Bredd & Höjd

Ladda ner mätblankett isolering.pdf
Fyll i blanketten på webben

Nya Fönster

Vid nyinstallation mäter du väggöppningsmåttet
Bredd & Höjd

Vid fönsterbyte mäter du karmyttermåttet på det
gamla fönstret Bredd & Höjd

Ladda ner mätblankett fönster.pdf

Dörrar

Vid mätning av dörrar mäter du på samma sätt
som för nya fönster

Portar

Ladda ner mätguide för garageportar.pdf

 

 

mttguide