Namn:
Adress:
Postnr:
Ort:
E-post:
Bredd:
Höjd:
Typ 1:
Bredd:
Höjd:
Typ 2:
Bredd:
Höjd:
Typ 3:
Bredd:
Höjd:
Typ 4:
Bredd:
Höjd:
Typ 5:
Bredd:
Höjd:
Typ 6:
Bredd:
Höjd:
Typ 7:
Bredd:
Höjd:
Typ 8:
Bredd:
Höjd:
Typ 9:
Bredd:
Höjd:
Typ 10:
Bredd:
Höjd:
Typ 11:
Bredd:
Höjd:
Typ 12:
Telefon:
Personnr:
Boendeyta:
Kampanj nr:
Antal:
Antal:
Antal:
Antal:
Antal:
Antal:
Antal:
Antal:
Antal:
Antal:
Antal:
Antal:
Uppmätningstalong för kostnadsberäkning
Så här mäter du:
Isolock uppgradering:

När du mäter Isolock för
uppgradering mäter du den
synliga delen av glaset.

Isolock för ombyggnad:
När du mäter Isolock för
ombyggnad mäter du den
minsta öppningen i karmen.

Isolock för utbyte
När du mäter för Isolock
glasbyte mäter du synlig
glasyta.
Mät glaset du ser från rummet.
Bredd
Höjd
och